Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Send

Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials

UAB, Bellaterra, 06.03.2012


16.7.2012