Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Send

Jornada La inserció laboral dels universitaris. El seu encaix per competir en l'escenari internacional

Fundació Cercle d'Economia, 16.11.2011


16.7.2012