Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.6.2012

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria gener de 2012

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a les convocatòries tancades al mes de gener de 2012.

En el cas del PDI funcionari, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2010. 

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 37 1 36 0 100
Ciències Socials 67 2 63 2 97
Ciències 50 4 46 0 100
Ciències de la Vida 23 2 20 1 95
Ciències Mèdiques 46 3 42 1 98
Enginyeria i Arquitectura 58 6 50 2 96
TOTAL 281 18 257 6 98

En el cas del PDI contractat, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2011. 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP TD %F
Humanitats  59 9 22 24 4 28 44
Ciències Socials 102 7 74 20 1 21  78
Ciències 75 3 66 5 1 6 92
Ciències de la Vida 47 0 44 3 0 3 94
Ciències Mèdiques 39 1 32 6 0 6 84
Enginyeria i Arquitectura 125 3 85 37 0 37 70
TOTAL 447 23 323 95 6 101 76

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; RP: Recursos pendents; TD: Total desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF EDICTE de 18 de juny de 2012, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes