Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.2.2012

La participació d'AQU Catalunya en projectes internacionals

El Procés de Bolonya ha situat l'eix d'internacionalització en un espai central de les universitats. L'establiment de l'Espai europeu d'educació superior constitueix la principal materialització d'aquest procés i situa el binomi qualitat-internacionalització com a prioritari en les accions que s'hi desenvolupen. Actualment, AQU Catalunya participa en els projectes internacionals següents:

ERANET-MUNDUS (2011-). Erasmus Mundus ERANET-MUNDUS. Projecte coordinat per la Universitat de Barcelona per tal d'afavorir la mobilitat i els vincles entre universitats de Rússia i de la Unió Europea.

DIES ASEAN-QA (2011-). Joint capacity building project in Southeast Asia. Programa d'ENQA que té per objectiu assegurar i millorar la qualitat dels programes d'estudi i facilitar el reconeixement de crèdits i graus a partir d'uns principis de garantia de qualitat i estàndards, mitjançant l'intercanvi d'experiències.

JISER-MED (2011-). Joint innovation and synergies in education and research. Projecte que té la voluntat de promoure els objectius Erasmus Mundus en el marc dels països de la Mediterrània i contribuir al desenvolupament d'una àrea Euromediterrània d'educació superior i recerca. Les línies de treball se centren en quatre eixos:

  • Millorar els serveis i la mobilitat per a estudiants de doctorat procedents de països de la Mediterrània.
  • Consolidar l'assegurament de la qualitat des d'una perspectiva mediterrània.
  • Aprofundir en bones pràctiques entre recerca i educació superior
  • Enfortir el debat polític i estratègic entre els agents dels països de la Mediterrània a través de l'IEMED (Institut Europeu per a la Mediterrània).

AQU Catalunya col·labora amb ANECA en el desenvolupament de les qüestions d'assegurament de la qualitat.

TEMPUS BiH (2007-). TEMPUS in Bosnia and Herzegovina. Programa de la Comunitat Europea dissenyat per donar suport a països no membres en el desenvolupament dels seus sistemes d'educació superior. El programa es basa en el reconeixement de les institucions d'educació superior com a elements essencials en els processos de transició socio-econòmica i en el desenvolupament cultural.

Life Long Learning (2010-). FLLLEX. The Impact of LifeLong Learning Strategies on Professional Higher Education. Projecte d'ENQA adreçat a avaluar les polítiques relacionades amb la formació continuada a les institucions d'ensenyament superior. AQU Catalunya ha liderat la preparació de la metodologia d'autoavaluació d'aquestes polítiques i estratègies a les universitats.

JOQAR (2010-). Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded. Projecte europeu d'ECA adreçat a promoure processos de reconeixement multilateral entre Agències i a integrar els processos d'avaluació de programes conjunts que duen a terme les agències amb els de reconeixement internacional que efectuen les oficines ministerials ENIC-NARIC.

ETRAIN (2010-). European Training of QA Experts. Projecte d'ECA que té per objectiu la formació d'experts en assegurament de la qualitat mitjançant l'intercanvi d'experiències.

QPP (2011-). Quality procedures in European higher education: Visions for the future. Tercera anàlisi europea d'ENQA sobre processos de garantia externa de la qualitat a l'ensenyament superior. Aquesta anàlisi, coordinada per AQU Catalunya s'adreça a identificar quina és l'orientació a l'usuari dels processos d'avaluació externa i a explorar quines poden ser les prioritats en aquest camp a escala europea. AQU Catalunya ja va participar en la segona edició d'aquest programa (2007)

MAP-ESG (2010-). Mapping the implementation and application of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Projecte d'ENQA que té per objectiu analitzar el compliment dels ESG per part de les agències. El projecte ha tingut en compte els informes emesos pels comitès que han avaluat les agències que són membres d'ENQA. Aquest projecte pot donar lloc a un ajustament de la part III dels ESG que afecta a les agències, especialment com s'han d'interpretar conceptes com el de la independència.