Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.3.2018

Un pas més cap a l’acreditació institucional dels centres universitaris

El 7 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la resolució de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment per a l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades.

La resolució té com a finalitat precisar i aclarir aspectes sobre el procediment d'acreditació institucional que regula el Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.

L'obtenció de l'acreditació institucional permetrà als centres universitaris l'acreditació, per un període de cinc anys renovables, de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre. Tal i com ho defineix el Reial Decret, per a l'obtenció de l'esmentada acreditació institucional, els centres han de complir dos requisits:

  • Haver obtingut l'acreditació d'almenys la meitat dels títols oficials de grau i de màster que s'hi imparteixen.
  • Tenir la certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat en el centre.

En l'àmbit de Catalunya es preveu que els centres que hagin sol·licitat i obtingut l'acreditació institucional tinguin, a banda d'un segell d'acreditació per a cadascuna de les titulacions que s'hi imparteixen, també un segell d'acreditació institucional.