Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.10.2009

Resultats de la primera convocatòria de 2009 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 30 d'abril de 2009.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 57% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 48% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:*


RECERCA (agregats)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 32 0 15 17 47
Ciències Socials 33 2 17 14 55
Ciències 26 1 18 7 72
Ciències de la Vida 26 1 14 11 56
Ciències Mèdiques 35 0 15 20 43
Enginyeria i Arquitectura 39 0 27 12 69
TOTAL 191 4 106 81 57


RECERCA AVANÇADA (catedràtics)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 5 0 3 2 60
Ciències Socials 4 0 2 2 50
Ciències 12 0 8 4 67
Ciències de la Vida 4 0 2 2 50
Ciències Mèdiques 19 0 11 8 58
Enginyeria i Arquitectura 16 0 3 13 19
TOTAL 60 0 29 31 48

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la primera convocatòria de 2009, que les acreditacions s'han resolt. Les persones amb les quals no s'ha pogut portar a terme la notificació individual, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud. 

PDF Edicte de 13 d'octubre de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF Edicte de 13 d'octubre de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.


* Taules actualitzades el 19/10/2009.