Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.1.2016

AQU Catalunya publica l'informe sobre els resultats de l'enquesta de màsters

L'informe La inserció laboral dels titulats de màster recull els resultats de l'enquesta que AQU Catalunya, juntament amb les universitats catalanes, va dur a terme l'any 2014 als graduats de màsters universitaris de la promoció 2010 i 2011. En aquesta ocasió, es van enquestar 7.647 graduats, els quals van representar el 47% de resposta respecte la població de referència.

Algunes de les principals conclusions obtingudes són les següents:

  • Els màsters són l'eina més flexible del sistema universitari català per a l'adaptació al mercat laboral i a les noves tendències de generació de coneixement. Són també una eina de formació continuada per a la promoció i la reorientació laboral (el 74% dels titulats de màster enquestats ja treballaven abans de fer-lo).
  • El 86% dels titulats de màster treballen entre dos i tres anys després d'haver acabat els estudis. La taxa d'ocupació és 8 punts percentuals més alta per als titulats de màster que treballaven abans de cursar aquests estudis que per als que no treballaven (88% vs. 80%).
  • Les principals motivacions per cursar un màster són progressar en la trajectòria professional, aprofundir en la formació i augmentar les oportunitats de treball. Tot i així, els titulats de màster perceben que el màster els ha servit principalment per enfortir la formació (valoració de 7/10) i establir contactes (6/10).
  • Els màsters tenen capacitat d'atracció d'estudiants de fora de Catalunya: el 30% dels titulats de màster enquestats han cursat els estudis previs en una universitat de l'Estat espanyol (16%) o en una universitat internacional (14%).
  • El 35% dels titulats de màster han millorat en els guanys anuals i el 34% en la categoria professional.  

PDF PDF La inserció laboral dels titulats de màster