Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.9.2010

Recordatori de la presentació d'informes del Programa Experimental de Seguiment

El Programa Experimental de Seguiment de Titulacions Oficials de Grau i Màster té com a finalitats principals:

  • Contribuir al disseny del futur procediment de seguiment de titulacions oficials.
  • Definir l'estructura i el contingut dels informes que, anualment, hauran d'elaborar les universitats.

Aquest programa està estructurat en dues fases. En la primera, ja finalitzada, les universitats participants van descriure el procés que van desenvolupar per fer el seguiment de dues titulacions oficials (una de grau i una de màster), les seves propostes d'estructura i de contingut de l'informe de seguiment, i la relació entre el seguiment i els seus sistemes de gestió interna de la qualitat (SGIQ). Una comissió creada ad hoc va valorar aquests documents i, fruit de la seva anàlisi, va emetre les Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions, i també els informes de valoració pertinents per a cada universitat participant.

En la segona fase, les universitats han d'elaborar els informes de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster participants, que han d'incloure la informació pública sobre el desenvolupament operatiu del programa formatiu, els indicadors per al seguiment, l'anàlisi valorativa del funcionament de l'ensenyament i les oportunitats de millora i modificacions que se'n deriven. Les universitats han de presentar els informes de seguiment a AQU Catalunya abans del 4 d'octubre de 2010.

PDF Programa Experimental de Seguiment de Titulacions Oficials de Grau i Màster. Planificació de la segona fase (18 de juny de 2010)

 

Planificació de la segona fase del Programa Experimental de Seguiment