Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.1.2016

Resultats de la segona convocatòria - extraordinària de 2015 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la segona convocatòria - extraordinària de 2015.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 66,98%. La taula següent recull els resultats per àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement T TF TD %F
Humanitats 24 15 9 62,50
Ciències Socials 65 38 27 58,46
Ciències 21 19 2 90,48
Ciències de la Vida 44 31 13 70,45
Ciències Mèdiques i de la Salut 19 16 3 84,21
Enginyeria i Arquitectura 39 23 16 58,97
TOTAL 212 142 70 66,98

T: total sol·licituds; TF: favorables; TD: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 28 de desembre de 2015, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya