Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.3.2015

Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia

AQU Catalunya, davant el "decret del 3+2", ha fixat l'abast de l'avaluació de les diferents dimensions dels processos de verificació per als estudis de grau de 240 ECTS que s'estan impartint i que, a causa d'un nou disseny amb una disminució de la càrrega creditícia, optin a una nova verificació. L'objectiu és simplificar al màxim aquesta nova verificació i centrar-se únicament en aquells aspectes fonamentals que es poden haver modificat amb el canvi d'estructura.

Aquest procés reduït es podrà aplicar sempre que:

  • El nou títol de menys de 240 ECTS substitueixi el de 240 ECTS.
  • Es mantingui el nom del títol.
  • Es mantingui la universitat i el centre docent que l'organitza.
  • Es mantingui exactament l'àmbit d'adscripció del títol.

Al document Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia es recullen les dimensions en què se centrarà més específicament l'avaluació i les dimensions en què no es demanarà informació complementària.