Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.3.2016

Primera reunió de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

160318_caip

El 18 de març ha tingut lloc, a la seu d'AQU Catalunya, la primera reunió de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) des de la seva constitució. Hereva de l'antiga Comissió d'Avaluació de la Qualitat, la CAIP té com a funció principal l'avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.

En aquesta primera reunió, la CAIP, a part d'haver aprovat el reglament del seu funcionament, també ha aprovat els documents que es detallen a continuació:

  • Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters universitaris
  • Criteris per a l'acreditació "en progrés d'excel·lència" i acreditació "en condicions"
  • Revisió de la Guia per a l'acreditació de titulacions universitàries oficials de grau i de màster
  • Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat