Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.5.2019

S’aprova el Pla estratègic 2019-2022 d’AQU Catalunya

coberta pla estrategicEl Consell de Govern d’AQU Catalunya va aprovar en la seva darrera reunió el Pla estratègic 2019-2022 d’AQU Catalunya, que defineix la missió, la visió, recull els valors del Codi Ètic de l’Agència, i n’estableix les línies estratègiques i d’actuació.

Les línies estratègiques i d’actuació d’AQU Catalunya per al quadrienni 2019-2022, que el Consell de Govern ha fixat són les següents:

  • Desenvolupar actuacions amb elements innovadors que tinguin impacte al sistema universitari català
  • Facilitar l’accés a les dades quantitatives i qualitatives, de forma integrada, per a la millora de la qualitat del sistema universitari català
  • Enfortir la posició internacional d’AQU Catalunya i del sistema universitari català
  • Mantenir l’expertesa del personal i de les persones externes, perquè se sentin compromesos amb l’activitat que desenvolupa i que siguin capaços d’afrontar els canvis
  • Disposar de recursos econòmics, humans i espais adequats per donar resposta a les activitats planificades

Aquestes línies es despleguen en actuacions concretes, que s'aniran implantant durant els propers anys.

El nou Pla estratègic de l’Agència ha estat creat amb la voluntat que sigui un instrument senzill de gestionar però amb uns objectius estratègics que produeixin impacte en l’activitat de l’Agència. La missió és garantir la qualitat de l’educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards acadèmics, socials i internacionals de qualitat i atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.