Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.1.2019

Resultats de la primera convocatòria 2018 d’avaluació del professorat lector

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la primera convocatòria de 2018.

Globalment, un 61% de les resolucions han estat favorables. Per àmbits de coneixement, destaca Enginyeria i Arquitectura, amb un 77,3% de les sol·licituds resoltes favorablement.

A la següent taula es recullen els resultats per àmbit de coneixement:

Professorat lector 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 67 7 40 20 66,7%
Ciències Socials 218 37 88 93 48,6%
Ciències 48 5 31 12 72,1%
Ciències de la Vida 75 8 36 31 53,7%
Ciències Mèdiques i de la Salut 64 3 42 19 68,9%
Enginyeria i Arquitectura 113 16 75 22 77,3%
TOTAL 585 76 312 197 61,3%

PDF PDF EDICTE de 28 de novembre de 2018, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les Comissions Específiques per a l'avaluació del Professorat Lector de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.