Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.12.2013

Formació d'experts en avaluació de titulacions

Formació d'experts El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, va repassar els aspectes més rellevants dels processos d'avaluació de titulacions.

AQU Catalunya ha organitzat una sessió de formació per a les prop de 50 persones que formen part de les comissions d'avaluació especifiques de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), responsables dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions universitàries de Catalunya.

En la sessió formativa s'han repassat els conceptes clau i actualitzacions del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials, les eines informàtiques que s'utilitzen durant l'avaluació i s'han analitzat exemples de memòries de verificació de títols a través de casos pràctics.

Així, s'han presentat les problemàtiques recollides i solucions adoptades durant els tres anys d'activitat de verificació d'AQU Catalunya, amb l'objectiu que els experts de totes les comissions comparteixin els mateixos criteris i centrin les seves avaluacions en els aspectes nuclears de les propostes de noves titulacions.