Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.11.2017

Comença l'enquesta de satisfacció a les persones titulades de grau i, per primer cop, de màster

El proper 1 de desembre s’obrirà comença l’enquesta de satisfacció als graduats i graduadestitulats i titulades que han finalitzat els seus estudis de grau o màster en el curs acadèmic 2016/2017. El treball de camp tindrà una durada de dos mesos: s’iniciarà l’1 de desembre de 2017 i finalitzarà el 31 de gener de 2018.

Es tracta de la tercera edició de l’enquesta de satisfacció als graduats,a les persones titulades de grau i, en aquesta ocasió, s’inclou per primera vegada eles titulats de màster universitari, que fins ara no havien estat enquestats.

A l’estudi participen les set universitats públiques catalanes, així com 4 quatre de les universitats privades, i s’adreça als estudiantsa les persones que es van titular de en cadascuna de les titulacions oficials que impartides imparteixen en aquestes universitats del Sistema Universitari Català (SUC).

Es preveu que les dades obtingudes en aquesta enquesta es presentin a la primavera de 20108 al Comitè d’Enquestes d’AQU Catalunya, així com a totes les universitats participants en l’estudi, el 2018 i serveixin a les persones responsables de les titulacions per analitzar l’opinió dels titulats i titulades en relació a l’estructura i l’aprenentatge dels seus estudis, de l’impacte personal que han tingut i la valoració dels serveis i equipaments que han gaudit durant la seva etapa universitària.

Es preveu que les dades s’incorporin a la base de dades de la pàgina EUCDades i s’utilitzin per que recollirà els resultats globals de satisfacció obtinguts, i en base als quals es té la intenció d’elaborar un el primer informe executiu triennal.

 171130_LogosUnis_ExcepteURL