Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.2.2018

Comença la 2a edició del Màster universitari en avaluació i gestió de la qualitat en l'educació superior

Aquest proper mes de març, s’inicia la segona edició del Màster universitari d'avaluació i gestió de la qualitat en l’educació superior. Es tracta del primer programa formatiu en aquesta temàtica en una llengua no anglosaxona, i que pretén cobrir una demanda creixent per formar professionals i experts en l’àmbit de la qualitat de l’educació superior.

Actualment, la qualitat i tot el que l'envolta és una funció que tenen les universitats i els sistemes educatius en general. En els últims anys s'han anat creant xarxes i agències de qualitat, departaments dels governs especialitzats en avaluació i qualitat educativa, així com unitats i vicerectorats a les universitats que s'ocupen d'aquesta qüestió.

Calen professionals capaços d’avaluar-la i de gestionar-la adequadament i d'ajudar a totes les instàncies i persones que formen part de les institucions educatives a integrar els processos d'avaluació i millora constant en el seu dia a dia.

El Màster d’avaluació i gestió de la qualitat en l’educació superior, sorgeix de la necessitat de disposar d'aquests professionals formats i altament qualificats en l'àmbit de la qualitat educativa. S’ha dissenyat i implementat conjuntament entre l'Agència de Qualitat de Catalunya (AQU) i la Universitat Oberta de Catalunya, i compta amb l'aliança de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), la xarxa que agrupa moltes de les agències de qualitat del món i d'institucions d'educació superior, la qual acredita als estudiants del màster en una formació certificada.

Els àmbits competencials en què es formen els estudiants comprenen:

  • Disseny de polítiques i estratègies de qualitat en l'educació superior i de metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat.
  • Identificació i creació d'indicadors i la seva anàlisi i interpretació.
  • Aplicació dels sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat.
  • Capacitat crítica envers les xarxes internacionals i agències de qualitat.

El màster combina contingut teòric i pràctic que integra un perfil acadèmic, científic i tècnic i s'imparteix seguint el sistema d'educació en línia propi de la UOC.