Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.10.2020

Del 9 al 30 d'octubre de 2020 es podrà sol·licitar el reconeixement del tram en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes

Photo by Shopify Partners from Burst

La Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya ha aprovat el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds del reconeixement del tram en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

Aquest procediment s'adreça al personal docent i investigador funcionari de carrera de les universitats públiques catalanes integrat en algun dels cossos docents universitaris següents: catedràtic o catedràtica d'universitat, professorat titular d'universitat, catedràtic o catedràtica d'escola universitària i professorat titular d'escola universitària; que hagin obtingut l'avaluació positiva del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència del coneixement i innovació a la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) de l'ANECA.

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat, tot aportant la documentació següent:

  1. Annexar la còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA).
  2. Annexar la còpia en format electrònic del resultat de l'avaluació positiva del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d'avaluació de la transferència del coneixement i innovació per part de la CNEAI, excepte si la persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a les administracions que disposin d'aquesta informació.
     

A partir de divendres 9 d'octubre trobareu tota la informació del tràmit al nostre web.