Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.7.2020

El 95% de les persones doctorades treballava abans de la pandèmia COVID-19, un 56% amb contracte fix, el 96% fent feines universitàries i el 84% guanyant més de 2.000€

Coberta publicació informe inserció doctorats

Aquestes són les principals conclusions que s'extrauen de la publicació de l'Informe 2020, la inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes, que es basa en 1.945 enquestes (46% de taxa de resposta) realitzades abans de la pandèmia COVID-19 a les persones doctorades els cursos 2014-2015 i 2015-2016 de les universitats catalanes. La majoria dels indicadors d'inserció laboral milloren respecte de les edicions anteriors, situant-se a nivells propers abans de la crisi de l'any 2010.

  • L'informe mostra que la capacitat d'absorció del talent per part de les empeses ha augmentat els darrers anys, ja que la major part de les persones enquestades, un 60%, treballen en empreses, mentre que un 25% s'ocupa a la universitat i un 15% en un centre o institut de recerca.
  • L'estabilitat laboral continua la seva tendència creixent, ja que les persones amb contracte fix representa un 56% de les enquestades, un indicador que ha anat augmentant des de l'edició de 2014 (46%). Les persones que treballen en l'empresa ho fan majoritàriament amb contractes fixos (72%), mentre que a la universitat i als centres de recerca hi ha més temporalitat (28% i 41%, respectivament).
  • D'altra banda, un 33% de les persones contractades a les empreses realitzen funcions pròpies de doctor. Aquesta taxa és molt superior en el cas de les persones que treballen a la universitat (82%) i als centres o instituts de recerca (74%) on majoritàriament fan funcions de recerca.
  • La satisfacció global amb la feina és bona, independentment del lloc de treball que ocupen (universitat, centre de recerca o empresa). No obstant això, la satisfacció de la connexió de la formació doctoral i la feina és menor en les persones que treballen a les empreses.
  • Finalment, pel que fa al nivell d'adquisició de competències, l'Informe mostra que les competències "tradicionals" com el treball independent, la capacitat de generar nou coneixement i exposar els resultats són les millors assolides per part dels doctors i doctores. D'altra banda, les competències considerades "més modernes" tenen un grau d'assoliment inferior (redactar i publicar articles científics, estratègies d'anàlisi de dades i resultats, comprensió de la rellevància i de l'impacte potencial de la recerca, etc.).
  •  

Al 2020 s'ha dut a terme la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral als doctores o doctores de les universitats catalanes amb la col·laboració dels consells socials de les universitats públiques catalanes i les universitats privades.

Aquesta enquesta té l'objectiu de conèixer les característiques de la inserció laboral dels doctors i doctores als 3 i 4 anys d'haver finalitzat els seus estudis de doctorat així com altres aspectes relacionats amb la seva formació. Cal remarcar, però, que els resultats fan referència a la situació laboral al primer trimestre de 2020, abans de la crisis del COVID-19.