Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.11.2010

La REACU analitza els criteris per a la verificació de titulacions universitàries

La Red Española de Agencias de Calidad de las Universidades ha començat a treballar en l'establiment de criteris i directrius comuns per a l'emissió dels informes d'avaluació per a la verificació de les titulacions universitàries. L'establiment d'aquests criteris es fa d'acord amb els estàndards de qualitat internacionals i d'acord amb allò que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Està previst que el document s'aprovi i es faci públic properament.

Amb la mateixa intenció de fomentar criteris de convergència avaluadora, la REACU acaba de presentar les conclusions d'un estudi comparatiu sobre els procediments i els barems d'avaluació prèvia del professorat contractat que apliquen les diferents agències.

La REACU es va crear l'any 2006 i està formada pels directors de les agències autonòmiques que avaluen la qualitat del sistema universitari a l'Estat espanyol i l'ANECA. REACU promou la cooperació i l'intercanvi d'experiències i la col·laboració en el foment de la garantia de la qualitat.  

Reunió de la REACU

La REACU es va reunir a la seu d'AQU Catalunya el 12 de novembre