Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.12.2008

Tercer Fòrum Europeu d'Assegurament de la Qualitat

Celebrat a Budapest del 20 al 22 de novembre i organitzat per l'ENQA, l'EUA, l'EURASHE i l'ESU, el fòrum ha explorat les tendències actuals internacionals pel que fa a la garantia de la qualitat en l'educació superior. Concretament, s'ha estudiat la resposta de les institucions d'educació superior i agències d'assegurament de la qualitat davant noves formes de rendiment de comptes, s'ha analitzat si aquestes noves formes tenen l'impacte desitjat en els nivells de qualitat i s'han examinat els resultats no esperats.

AQU Catalunya hi ha presentat les experiències següents:

PDF How to Assess an E-Learning Institution: Methodology Design and Implementation (programa VIRTUAL; descripció metodològica dels dos nivells d'avaluació – institucional i programa - implementats en la Universitat Oberta de Catalunya)

PDF The AUDIT programme: an Initiative to Promote Internal Quality Assurance Systems in Higher Education Institutions (programa d'orientació i disseny dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les institucions d'educació superior)

PDF A Proposal for a Performance Indicator Model for the Spanish Higher Education System (estudi sobre les variables que determinen el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris al sistema universitari espanyol)