Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.7.2009

Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008

Es tracta el primer informe d'aquestes característiques elaborat de manera conjunta per les 12 agències d'avaluació de l'estat i respon al principi de transparència, mitjançant el qual les agències reten comptes dels seus programes d'avaluació, com estableixen els estàndards i directrius europeus.

L'informe posa de manifest que en l'actualitat l'avaluació de la qualitat afecta a tots els elements del sistema universitari, des de professors fins a institucions i ensenyaments, i hi participen tots els agents del sistema: administracions públiques, universitats, consell d'universitats i agències de qualitat.

Pel que fa a la seva estructura, l'informe es divideix en cinc grans capítols. El primer contextualitza el Sistema Universitari Espanyol i els principis de garantia de la qualitat. El segon presenta els resultats de l'avaluació d'ensenyaments per a la seva autorització (grau, màster i doctor), així com altres avaluacions de títols. El tercer tracta l'avaluació del personal docent i investigador en les seves diferents modalitats (acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, avaluació prèvia per a la seva contractació per les universitats, avaluació per a la contractació de professors emèrits i complements retributius autonòmic). El quart introdueix els dos programes sobre sistemes de garantia de la qualitat dels ensenyaments actualment actius a nivell nacional: AUDIT i DOCENTIA. I el cinquè planteja els reptes de futur. Finalment, en els annexos s'inclouen el glossari i les taules amb les dades recollides i els capítols finals es destinen a esmentar altres avaluacions que realitzen les agències de qualitat en el marc dels seus programes d'activitats.

PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008

PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2008. AUDIT — Javier Bará

Presentació Informe ICU 2008

El director d'AQU Catalunya, Javier Bará, va participar
en la presentació de l'Informe, que va tenir lloc el 15
de juliol a Madrid