Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.10.2019

Avaluem la perspectiva de gènere

Perspectiva de gènere

AQU Catalunya ha complert una nova fita internacional en incloure la perspectiva de gènere en els processos d’avaluació de les titulacions universitàries i ensenyaments artístics superiors.

Fruit de l’aprovació del Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, l’Agència ha actualitzat les guies d’avaluació per tal de tenir en compte aquesta dimensió, que per primer cop s’avaluarà en totes les titulacions i futura acreditació institucional dels centres d’educació superior de Catalunya.

Aquesta innovació la presentarà Eva Benito, secretària del grup de treball que ha desenvolupat el Marc general de gènere, en el proper congrés europeu d’assegurament de la qualitat organitzat per l’European Quality Assurance Forum amb la ponència “Engendering quality assurance processes: a matter of (e)-quality”. Benito creu que “l’avenç que aquestes guies plantegen representa una transformació del marc conceptual de l’avaluació i s’alinea amb el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible previstos per al 2030, per tal que les titulacions eliminin les barreres que sostenen la desigualtat de gènere”.

Les persones responsables de les titulacions universitàries, de manera gradual, i d’acord amb el calendari aprovat amb els vicerectors i vicerectores competents en matèria de qualitat de les universitats, hauran de fer una diagnosi sobre la seva situació en aquesta dimensió i, posteriorment, hauran de donar resposta a les evidències i als indicadors que proposen les guies, en aspectes com ara:

  • La incorporació de la competència de gènere als estudis
  • L’accés als estudis (diferències o desigualtats per sexe)
  • L’assignació docent entre les diferents matèries i assignatures
  • La política de contractació, promoció i, també, la formació de PAS i PDI
  • L’ús d’un llenguatge i imatge inclusius

El director d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, valora molt positivament aquest nou avenç, perquè posa de relleu la implicació de l’Agència en donar resposta des del seu àmbit d’actuació a aquesta demanda social. Casadesús es mostra confiat que la forma progressiva amb la qual l’Agència planteja l’avaluació de la dimensió de gènere serà ben rebuda per les persones responsables de les titulacions i ajudarà a formalitzar i estructurar moltes de les activitats que actualment els centres d’educació superior ja estan duent a terme en aquesta direcció.

Enllaç a les guies d'avaluació: