Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.7.2008

Resultats de la primera convocatòria de 2008 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI contractat

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2007. S'han rebut 445 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 66%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 44 5 25  14  64 
Ciències Socials 75 6 36 33 52
Ciències  88 7 73 8 90
Ciències de la Vida  82 11 66 5 93
Ciències Mèdiques  49 0 38 11 78
Enginyeria i Arquitectura 107 11 56 40 58
Total 445 40 294 111 73

TS: total sol·licituds; TSR: tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; %F: percentatge de favorables

Mitjançant l'Edicte de 4 de juliol de 2008, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes, es notifica a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria, que les comissions per a l'acreditació de recerca han resolt les sol·licituds. La notificació mitjançant aquest edicte també va dirigida a les persones respecte a les quals, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.