Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.6.2019

Resultats de la segona convocatoria 2018 d’avaluació del professorat lector, agregat i catedràtic

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector, agregat i catedràtic corresponents a la segona convocatòria de 2018.

En aquesta segona convocatòria d’avaluació del professorat lector destaca un increment notable en el nombre de sol·licituds (838) respecte la primera convocatòria de l’any passat (585). L’increment de sol·licituds és conseqüència de “l’efecte crida” que ha representat la convocatòria de places del Pla Jaume Serr Húnter.

Aquestes xifres contrasten amb el nombre de sol·licituds de recerca i de recerca avançada, que han disminuït en aquesta segona convocatòria de 2018. Mentre que a l’abril de 2018 es van presentar 301 sol·licituds de recerca i 115 sol·licituds de recerca avançada, a l’octubre-novembre del mateix any se’n van presentar 203 i 61, respectivament.

Pel que fa al nombre de resolucions favorables, han augmentat en les convocatòries de professorat lector i agregat, amb un 64.8% i un 62.8% dels informes favorables respectivament en aquesta segona convocatòria.

A les següents taules es recullen els resultats de les diferents convocatòries desglossats per àmbit de coneixement:

Resultats de la 2a convocatòria 2018 d'avaluació del professorat lector 

 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 118 9 62 47 56,9%
Ciències Socials 212 20 99 93 51,6%
Ciències 130 6 97 27 78,2%
Ciències de la Vida 107 5 62 40 60,8%
Ciències Mèdiques i de la Salut 104 8 76 20 79,2%
Enginyeria i Arquitectura 167 11 109 47 69,9%
TOTAL 838 59 505 274 64,8%

 

Resultats de la 2a convocatòria 2018 d'avaluació de la recerca 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 31 2 16 13 55,2%
Ciències Socials 47 2 23 22 51,1%
Ciències 26 1 21 4 84,0%
Ciències de la Vida 26 2 18 6 75,0%
Ciències Mèdiques i de la Salut 47 2 23 22 51,1%
Enginyeria i Arquitectura 26 3 19 4 82,6%
TOTAL 203 12 120 71 62,8%

 

Resultats de la 2a convocatòria 2018 d'avaluació de la recerca avançada 

 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 7 1 3 3 50,0%
Ciències Socials 19 2 7 10 41,2%
Ciències 11 0 6 5 54,5%
Ciències de la Vida 5 0 3 2 60,0%
Ciències Mèdiques i de la Salut 10 0 6 4 60,0%
Enginyeria i Arquitectura 9 0 8 1 88,9%
TOTAL 61 3 33 25 56,9%

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 28 de maig de 2019, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques per a l'avaluació del professorat lector de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

PDF PDF EDICTE de 31 de maig de 2019, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 31 de maig de 2019, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.