Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.11.2020

Publiquem l’Opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones titulades en el camp de la Construcció: Arquitectura, Edificació i Enginyeria Civil

201112-ocupa construcció

Aquest informe mostra evidència sobre la implantació i el desenvolupament de les titulacions del camp de la construcció mitjançant els resultats de l'enquesta de 2018 al col·lectiu ocupador en aquest sector. Es diferencien tres agrupacions de titulacions: Arquitectura, Edificació i Enginyeria Civil. Les principals conclusions de l'estudi són:

 • Les persones titulades en el camp de la Construcció mostren una satisfacció inferior a la de la resta de titulacions del sistema universitari català (SUC), amb la utilitat de les pràctiques externes i del Treball Final de Grau (TFG). En particular, l'agrupació d'Arquitectura té un marge de millora molt elevat en relació amb la utilitat del TFG, mentre que la resta de titulacions de Construcció haurien de millorar en la utilitat de les pràctiques externes.
 • La seva inserció laboral és bona (lleugerament superior a la mitjana del SUC) i també ho és el percentatge de les que fan funcions pròpies de la titulació. Cal destacar, però, que aquest darrer percentatge és molt inferior per a l'agrupació d'Enginyeria Civil (poc més del 50%).
 • La majoria tenen estabilitat laboral o són autònoms, i tenen salaris similars a la mitjana del SUC.

Pel que fa a les organitzacions que contracten:

 • A l'hora de contractar, atès que moltes de les professions són regulades, gairebé totes les organitzacions valoren la titulació específica per a la contractació.
 • La meitat de les organitzacions han experimentat dificultats a l'hora de contractar els perfils adequats, principalment per la manca de competències necessàries per al lloc de treball de les persones candidates i per la manca de persones titulades en un àmbit concret.

Respecte de la formació universitària:

 • Pel que fa a les competències transversals, la resolució de problemes i presa de decisions és la competència amb una necessitat de millora més gran. Això és un fet compartit amb altres sectors. També destaca la necessitat de millorar la formació pràctica i la creativitat.
 • En relació amb les competències específiques del sector de la construcció, prop de la meitat de les organitzacions enquestades consideren que cal millorar la capacitat de gestió econòmica, de projectes i dels equips.
 • Tot i les necessitats de millora, el col·lectiu ocupador està satisfet amb les competències de les persones titulades recentment que ha contractat (7,1 sobre 10).
 • Com passa en altres sectors, la col·laboració principal de les empreses amb les universitats està relacionada amb l'oferiment de pràctiques a l'alumnat (hi col·laboren el 64% de les organitzacions enquestades).
 • Les competències que adquiriran més importància en el futur seran les relacionades amb el Building Information Modeling (BIM), els idiomes, la gestió, la flexibilitat, el treball en equip i les habilitats socials són les que
 • En relació amb l'evolució de les ocupacions, aniran en augment totes les relacionades amb els tècnics especialistes.