Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

24.11.2016

Es constitueix la Comissió Permanent del Consell de Govern d’AQU Catalunya

Comissió permanent d'AQU Catalunya

Dilluns 21 de novembre es va constituir la la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya, d'acord amb l'article 8 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya i els criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent, aprovats pel Consell de Govern el 30 de novembre de 2015.

En la seva primera reunió després de l'aprovació de la Llei d'AQU, la Comissió Permanent ha donat el vistiplau a l'Informe d'autoavaluació de l'Agència per al procés d'avaluació externa internacional de compliment dels ESG (2015); ha creat dos nous segells de qualitat, els de verificació, per a les titulacions que reben un informe favorable, i els de departaments, per als departaments que superen el procés d'avaluació de la recerca.

La Comissió Permanent també ha aprovat el pressupost definitiu de 2016 i ha ratificat els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya del juliol a l'octubre de 2016.