Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.7.2013

Resultats de la 1a convocatòria de 2013 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la primera convocatòria de 2013, oberta del 25 de febrer al 15 de març de 2013. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 63%. La taula següent recull els resultats per figura i àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 27 3 16 8 0 66
Ciències Socials 78 7 37 34 0 52
Ciències 16 0 14 2 0 88
Ciències de la Vida 29 3 12 13 1 46
Ciències Mèdiques 24 3 11 10 0 52
Enginyeria i Arquitectura 36 2 31 3 0 91
TOTAL 210 18 121 70 1 63

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 26 de juliol de 2013, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.