Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.4.2015

Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

150420_CAQ

En la seva reunió de 17 d'abril, la Comissió d'Avaluació de la Qualitat ha aprovat els documents i acords que es detallen a continuació:

  • La Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat
  • La Guia per a la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat
  • La creació dels comitès d'avaluació externa de les dimensions addicionals, en el marc del procés d'acreditació de les titulacions oficials
  • Els informes de resultats per a l'orientació i l'avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors (programa AUDIT EAS)