Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.7.2015

Posicionament de la Comissió 3+2 respecte al Reial Decret 43/2015

La Comissió 3+2 d'AQU Catalunya ha manifestat la seva posició respecte al Reial Decret 43/2015 de modificació del Reial Decret 1393/2007, el qual estableix la possibilitat que els títols de grau es puguin reorganitzar amb una durada d'entre 180 i 240 ECTS. Es tracta d'una possibilitat oberta a molts dels títols de grau que s'estan impartint actualment exceptuant, per exemple, aquells que estan regulats per altres directrius o aporten atribucions professionals.

La Comissió ha establert nou propostes per les quals AQU Catalunya vetllarà en cas que el sistema opti per organitzar titulacions de grau de 180 ECTS. Aquestes propostes se centren principalment en les característiques que han de reunir els títols esmentats segons la formació a impartir, l'establiment de la seva denominació i càrrega creditícia segons la similitud de competències i/o continguts entre dos o més títols, la importància del suplement europeu al títol per reforçar la rellevància social dels graus generalistes, i el reconeixement adequat dels estudiants que accedeixin als graus provinents d'estudis previs o amb coneixements adquirits fora del sistema universitari.

Aquesta comissió està formada pels membres que es detallen a continuació:

  • Josep Joan Moreso (president d'AQU Catalunya)
  • Josep E. Baños (UPF)
  • Maria Lluïsa Hernanz (UAB)
  • Esther Giménez Salinas (URL)
  • Maria Pau Ginebra (UPC)
  • Gemma Rauret (UB)
  • Martí Casadesús (director d'AQU Catalunya)
  • Lluís Forcadell (president del CEUCAT), convidat per AQU Catalunya 

 

Per consultar les 9 propostes detalladament, cliqueu l'enllaç següent.