Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.6.2011

Les universitats privades s'incorporen a l'enquesta d'inserció laboral de la població titulada del sistema universitari català

La novetat principal de la IV enquesta d'inserció laboral de la població titulada del sistema universitari català, que s'ha realitzat aquest any, ha estat la participació, per primera vegada, de les universitats privades i de 22 centres adscrits. D'aquesta manera, l'enquesta és la més extensa d'aquest tipus elaborada mai a la Unió Europea.

La població total de referència de l'estudi ha estat de 28.616 persones graduades el curs 2006-2007 mentre que la mostra assolida ha arribat a les 16.182 persones. Aquesta xifra representa un percentatge de resposta del 56,5% i un error mostral del 0,5%. L'increment de la mostra analitzada des del primer estudi realitzat el 2001 és del 66%.

Evolució de les entitats participants en els estudis d'inserció laboral d'AQU Catalunya1
Any Població Mostra Resposta Error mostral Universitats participants
2001 21.178 9.765 46,1% 0,74% UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV
2005 21.767 11.456 52,6% 0,64% UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV 
2008 24.169 12.553 51,9% 0,62% UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC i UVic 
2011 28.616 16.182 56,5% 0,52% UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic, UIC, UAO i 22 centres adscrits

El 78% dels enquestats de les universitats presencials catalanes han cursat els estudis superiors al sistema públic. El 14% ho ha fet en centres privats i el 8% restant s'ha graduat en centres adscrits. Els homes van ser minoria a l'hora de graduar-se el curs 2006-2007, un 40% davant el 60% de dones.

Els graduats i graduades enquestats són, majoritàriament, de l'àmbit de Ciències Socials, amb el 46,2%, i de l'àrea Tècnica, amb el 24,7%. Els segueixen els àmbits d'Humanitats i de Ciències de la Salut, amb l'11% cadascun, i, finalment, l'àmbit de Ciències Experimentals, amb el 7,1%.

Les enquestes s'han realitzat telefònicament entre el 24 de gener i el 28 de març, i la durada mitjana de la trucada ha estat d'onze minuts i divuit segons.

Més informació: Quart estudi d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes

1 La població graduada de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és diferent de la població graduada de les universitats presencials: més del 60% tenen titulacions prèvies finalitzades quan accedeixen als estudis i gairebé el 90% treballava a temps complet mentre estudiava. És per aquest motiu que es presenten els resultats en un apartat propi. Així, en la segona edició han participat un total de 954 persones graduades de la UOC (el 47,8% del total de població graduada de la UOC), repartides a parts iguals entre homes (49,9%) i dones (50,1%). Pel que fa a la distribució de l'oferta d'estudis de la UOC, el 70% de les persones graduades enquestades de la UOC han estudiat titulacions de l'àmbit de Ciències Socials (Empresarials, i Economia i Administració d'Empreses, principalment), el 20% titulacions de l'àrea Tècnica i el 9% d'Humanitats. En aquesta edició els agents participants en l'estudi tenen entre 27 i 68 anys, la mitjana d'edat se situa en els 39 anys i el 70% de la població enquestada té entre 31 i 45 anys.