Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.1.2019

Es publiquen els resultats de la primera convocatòria 2018 d’avaluació de la recerca i de la recerca avançada

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i i de la recerca avançada de la primera convocatòria de 2018.

A la següent taula es recullen els resultats desglossats per àmbit de coneixement:

Professorat agregat 

 

Àmbit de coneixement T TSR TF TD % F
Humanitats 37 5 19 13 59,4%
Ciències Socials 82 3 38 41 48,1%
Ciències 28 4 19 5 79,2%
Ciències de la Vida 33 0 19 14 57,6%
Ciències Mèdiques i de la Salut 73 7 38 28 57,6%
Enginyeria i Arquitectura 48 5 32 11 74,4%
TOTAL 301 24 165 112 59,6%

Professorat catedràtic 

 

Àmbit de coneixement T TSR TF TD % F
Humanitats 6 0 1 5 16,7%
Ciències Socials 27 0 11 16 40,7%
Ciències 14 0 10 4 71,4%
Ciències de la Vida 14 0 5 9 35,7%
Ciències Mèdiques i de la Salut 23 0 20 3 87,0%
Enginyeria i Arquitectura 31 1 27 3 90,0%
TOTAL 115 1 74 40 64,9%

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; TF: total favorables; TD: total desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 21 de desembre de 2018, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 28 de novembre de 2018, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.