Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.7.2008

Segon informe d'avaluació dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes

AQU Catalunya ha publicat el segon informe d'Avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes amb els resultats de l'avaluació de les biblioteques de les 7 universitats públiques (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV) i de 3 de privades (UOC, UVic, UAO) del sistema universitari català.

La segona avaluació dels serveis bibliotecaris (SB) —la primera va tenir lloc l'any 2002— s'ha caracteritzat per la necessitat d'adaptació dels centres a l'Espai europeu d'educació superior (EEES); per tant ha fet èmfasi en el nou context d'adaptació a l'EEES i en el servei i l'orientació a la recerca dels SB. També ha suposat la possibilitat d'actualitzar el mapa d'indicadors i la informació sobre el conjunt de recursos d'informació de què disposa una universitat, per tal d'obtenir així una visió global dels SB a Catalunya.

De l'informe es desprèn que els SB de les universitats catalanes es poden qualificar d'excel·lents en molts aspectes, especialment en els que depenen exclusivament d'ells mateixos (quantitat i qualitat dels serveis oferts, increment d'equipaments tecnològics, biblioteca digital, tracte i professionalitat, etc.) i que la percepció dels usuaris és la d'un servei que funciona molt bé. L'avaluació demostra, però, que no hi ha prou elements d'anàlisi que permetin afirmar que s'ha avançat de manera suficient en la contribució dels SB a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca.

L'informe conclou, entre d'altres qüestions, que la convergència europea de l'ensenyament universitari ha de significar un canvi profund d'objectius i metodologies posant l'accent en l'aprenentatge més que en l'ensenyament. 

Document PDF Avaluació transversal dels serveis bibliotecaris