Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.6.2020

7,4 sobre 10, la satisfacció global amb els graus universitaris de les persones que s'han titulat recentment

L'any 2019 s'ha dut a terme la 5ena edició de l'Enquesta de Satisfacció que es fa a les persones que s'han graduat recentment i la 2a edició de l'estudi de la satisfacció de l'alumnat titulat de màster. Enguany l'estudi porta com a novetat haver ampliat la població d'anàlisi fins a un total de 39 centres adscrits (dels 50 existents), i ha integrat les persones amb títol d'Ensenyaments Artístics Superiors, amb un total de 10 centres que se sumen als graduats i graduades de les 12 universitats del sistema universitari català.

Els resultats globals es mostren constants i reforcen les conclusions obtingudes en les darreres edicions. D'ells en destaquem:

Pel que fa als graus

  • Els graduats i les graduades universitàries tornen a puntuar amb notable (7,4) la satisfacció global amb els ensenyaments de les universitats catalanes.
  • La població graduada emfatitza la bona qualitat del professorat, els plans d'estudis i el campus virtual. Alhora manifesten un ampli marge de millora pel que fa a l'atenció a l'estudiant, en termes acadèmics i de servei.
  • Per àmbit de coneixement, de nou les persones més satisfetes són les provinents dels àmbits de d'Experimentals i Salut, mentre que les menys satisfetes són les dels àmbits d'Enginyeries i Humanitats.
  • Les competències professionals són el punt fort de l'àmbit d'Experimentals, Salut i Enginyeries. Les competències comunicatives i professionals són els punts forts de les Humanitats i Socials.


Satisfacció-graus
Nivell de satisfacció amb els estudis de grau per dimensió

 

En relació amb els màsters

  • L'alumnat que obté un màster manifesta un nivell de satisfacció global de gairebé un notable (6,9).
  • Valoren especialment el procés d'ensenyament-aprenentatge, especialment la qualitat del professorat, mentre que el suport a l'estudiant no rep tan bona puntuació.


Satisfacció-master
Nivell de satisfacció amb els estudis de màster per dimensió
 

La població i mostra participant, així com la taxa de resposta de les diferents poblacions titulades han estat les següents:

  Població  Mostra  Resposta % error mostral
Graus 31.788 9.159 28,8% 0,86%
Màsters 15.870 5.029 31,7% 1,14%
EAS 134 42 31,3% 12,70%
Màsters EAS 662 238 36,0% 5,14%