Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.10.2012

AQU Catalunya millora el procediment d'avaluació del professorat potenciant la via telemàtica

A partir de la convocatòria d'emissió d'acreditacions de recerca i de recerca avançada que s'obre el proper 15 d'octubre, les persones sol·licitants podran presentar la sol·licitud d'acreditació de forma telemàtica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

La integració a l'OVT suposa una simplificació dels processos d'entrada de les sol·licituds, una reducció dels documents que la persona ha d'aportar i un aprofitament de les eines tecnològiques de la plataforma que permetrà agilitar tot el procés.

La migració del sistema d'entrada de sol·licituds a l'OVT permetrà que la persona sol·licitant faci tots els tràmits de manera telemàtica, ja que la sol·licitud es descarrega des de l'OVT i, un cop emplenada i enviada online, només caldrà adjuntar la documentació requerida a través del mateix portal.

Com a novetat respecte l'antic portal CAT365, la persona sol·licitant no caldrà que accedeixi a l'OVT amb un usuari i una contrasenya, sinó que ho podrà fer directament, sense requeriment de cap certificat digital. En aquest cas serà necessari imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya.

Tanmateix, la plataforma està preparada perquè el formulari de sol·licitud es pugui signar utilitzant un certificat digital d'ús comú com ara: certificat IDCAT, DNI electrònic, certificat de Firma profesional, Camerfirma, etc.

L'OVT s'aplicarà gradualment a la resta de processos d'avaluació de professorat: l'avaluació de mèrits de recerca i l'emissió d'informes previs de professorat lector.