Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.10.2017

Desè Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles

 

Elaborat de manera conjunta per les agències d'avaluació de la qualitat universitària de l'estat, entre les quals AQU Catalunya, l’informe sobre l’estat de l’avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles respon al principi de transparència, mitjançant el qual les agències reten comptes dels seus programes d'avaluació, tal com estableixen els estàndards i directrius europeus.

L’informe, de caràcter anual, vol donar una visió global del sistema universitari estatal des de la perspectiva de les activitats que realitzen les agències de qualitat.

El contingut de l'informe se estructura en els tres grans àmbits essencials per a la millora de la qualitat de l'educació superior, amb l'objectiu de proporcionar informació rellevant per a la presa de decisions: les institucions d'educació superior, les titulacions oficials i el personal docent i investigador.