Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.5.2016

AQU publica la nova versió de la guia d'acreditació

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) va aprovar el passat 18 de març una nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i de màster. La nova versió és fruit de la reflexió feta per AQU i les seves comissions després de dos anys de funcionament del programa d'acreditació i tenint en compte l'opinió de les universitats. Els principals canvis que s'han introduït són els següents:

  • Adaptació als nous Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) aprovats pel Ministres d'Educació de l'EEES a Erevan (2015)
  • Explicitació dels criteris d'acreditació
  • Descripció del nou procediment d'acreditació introduït en el segon semestre de 2015.
  • Especificació de les evidències i indicadors mínims recomanats que hauran d'aportar les institucions per a la valoració de cada un dels estàndards.
  • Revisió de l'Estàndard 3, Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat.
  • Simplificació de les rúbriques.
  • Eliminació de les dimensions addicionals per traslladar-les a una guia específica. 

Alguns dels aspectes que conté la nova versió ja estaven operatius des de finals de 2015 i la resta entraran en funcionament en les avaluacions que es duguin a terme en el segon semestre de 2016.