Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.5.2017

Finalitzat el treball de camp de la 6a enquesta d'inserció laboral

Enquesta inserció laboral 2017

El passat 28 d'abril va finalita el treball de camps de la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral als titulats i titulades del sistema universitari català.  

Han participat a l'estudi els titulats de les dotze universitats catalanes, tant públiques i com privades, trenta-dos centres adscrits i vuit centres d'Ensenyaments Artístics Superiors (EAS). Les promocions objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

La encuesta de inserción laboral coordinada por AQU Catalunya es fruto del interés de las universidades catalanas, tanto públicas como privadas y centros adscritos, para obtener datos y referentes sobre la calidad de la inserción de sus graduados. La primero encuesta se realizó el año 2001 y se ha repetido cada tres años hasta llegar este año a la 6ª edición. Está previsto presentar los resultados el próximo mes de julio.

La taula següent mostra com l'error mostral per tipologia d'estudis és inferior al 10% i que la taxa de resposta està al voltant del 50%.
 

Titulats Població Mostra % resposta % error mostral
Graus i titulacions pre-Bolonya 33.515 17.497 52,2% 0,52%
Màsters 19.031 8.747 46,0% 0,79%
Doctorats 2.548 1.360 53,4% 1,85%
EAS 1.165 553 47,5% 3,08%
Total 56.259 28.157 50,05%  
S'han enquestat 150 doctors internacionals (d'un total de 1.436)

AQU Catalunya agraeix la participació als titulados que han participat a l'estudi.