Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.9.2013

Martí Casadesús Fa, nou director d'AQU Catalunya

Martí Casadesús Fa

El nou director d'AQU Catalunya ha estat nomenat pel conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, a proposta del president de l'Agència, Josep Joan Moreso, un cop escoltat el Consell de Direcció.

Martí Casadesús Fa és doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat de Girona i catedràtic d'Universitat d'Organització d'Empreses del Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la mateixa universitat.

El seu àmbit de treball en docència i recerca s'ha centrat en la "Gestió de la Producció" i en especial en la "Gestió de la Qualitat", camp en el que ha publicat en diferents revistes especialitzades: Total Quality Management, International Journal of Quality & Reliability Management, The TQM Magazine, International Journal of Operations & Management.

És codirector del GREPP (Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció), i director del GITASP (Grup de Recerca en Innovació als Sistemes Productius), grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya.

En la seva trajectòria, ha dirigit 6 tesis doctorals; ha participat en 21 projectes de recerca competitius, dirigint-ne 5; i 19 projectes de recerca amb institucions, dirigint-ne 9; té publicats 9 llibres de recerca, 44 articles de recerca en revistes ISI-JCR, i 68 més en altres revistes, ha realitzat 88 aportacions a congressos i ha rebut 4 Premis a l'activitat investigadora.

Abans del seu nomenament com a director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús ocupava el càrrec de vicerector de Planificació i Qualitat de la Universitat de Girona.

La direcció d'AQU Catalunya assumeix la direcció de l'Agència i la representació plena del Consell de Direcció en relació amb l'execució dels acords que adopti aquest òrgan. Entre les seves funcions, hi ha les d'organitzar, gestionar i inspeccionar els serveis de l'Agència, d'acord amb les directrius del Consell de Direcció. A més, té la representació legal d'AQU Catalunya i ha d'executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent.

Al mateix temps, Martí Casadesús també ha estat nomenat president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya.

PDF Resolució ECO/1895/2013, de 10 de setembre, per la qual es designa el director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Resolució ECO/1897/2013, de 10 de setembre, per la qual es nomena el president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Currículum abreujat