Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.1.2012

AQU Catalunya publica els informes de seguiment de les universitats catalanes

L'Agència ha emès els informes de valoració del seguiment de les universitats catalanes, aprovats per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, corresponents a la primera convocatòria anual.

Tal com descriu la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, desenvolupada a partir d el Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (Marc VSMA), els informes recullen la visió global sobre el procés de seguiment de les titulacions de les universitats, tenint en compte les diferents fonts d'informació per al seguiment, com són la informació pública disponible, els informes per al seguiment de les titulacions i de les universitats i, especialment, els informes d'avaluació emesos per les comissions especifiques d'avaluació de l'Agència, creades en el Marc VSMA.

La voluntat d'AQU Catalunya és que aquests informes contribueixin al procés de millora continua de les titulacions de les universitats catalanes.

Els informes estan disponibles al nou web d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya, a l'apartat Universitats.