Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.1.2017

Comença la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris catalans

Enquesta inserció laboral 2017

Del 9 de gener al 31 de març de 2017, més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral

Totes les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per mitjà d'AQU Catalunya, inicien el 2017 la sisena edició de l'estudi d'inserció laboral de la població titulada del sistema universitari català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans d'estudis oferts.

L'enquesta pregunta per aspectes com ara l'ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d'ocupació, etc.), la qualitat de l'ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s'exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les cinc edicions realitzades de l'estudi s'han generat més de 80.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d'una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d'Europa.

En aquesta edició s'enquestarà un 14% més de població que en l'edició del 2014. I com a novetat destaca que, per primer cop i de forma pilot, hi participaran els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les promocions objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

La població de referència a enquestar és de gairebé 63.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 32.000 persones.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.