Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.3.2011

Resultats de la segona convocatòria de 2010 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la segona convocatòria de 2010, oberta del 13 de setembre a l'1 d'octubre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 50% en el cas dels informes de col·laborador i del 62% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

COL·LABORADORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 3 1 0 2 0 0
Ciències Socials 8 2 2 4 0 33
Ciències 1 1 0 0 0 0
Ciències de la Vida 0 0 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 15 2 9 4 0 69
Enginyeria i Arquitectura 4 3 0 0 1 0
TOTAL 31 9 11 10 1 50

LECTORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 52 0 30 17 5 58
Ciències Socials 67 3 33 26 5 52
Ciències 36 2 22 11 1 65
Ciències de la Vida 28 0 13 15 0 46
Ciències Mèdiques 29 0 20 9 0 69
Enginyeria i Arquitectura 59 0 47 10 2 80
TOTAL 271 5 165 88 13 62

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables;
RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.


PDF EDICTE de 10 de març de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.

PDF EDICTE de 10 de març de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.