Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2014

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a les convocatòries tancades al mes de gener de 2014.

En el cas del PDI funcionari, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2012. 

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 48 5 39 4 91
Ciències Socials 37 12 23 2 92
Ciències 21 6 15 0 100
Ciències de la Vida 10 1 9 0 100
Ciències Mèdiques 33 3 30 0 100
Enginyeria i Arquitectura 41 2 38 1 97
TOTAL 190 29 154 7 96

En el cas del PDI contractat, l'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2013. 

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 55 4 33 18 65
Ciències Socials 73 5 54 14  79
Ciències 49 6 35 8 81
Ciències de la Vida 36 0 34 2 94
Ciències Mèdiques 29 3 20 6 77
Enginyeria i Arquitectura 98 6 61 31 66
TOTAL 340 24 237 79 75

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; TD: Total desfavorables; %F: % favorables sobre el total..

PDF EDICTE de 21 de juliol de 2014, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes