Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.11.2016

Resultats de la primera convocatòria de 2016 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2016. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 66,5% en el cas de les acreditacions de recerca i del 70,0% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 34 4 18 12 60,0
Ciències Socials 65 3 37 25 59,7
Ciències 25 1 19 5 79,2
Ciències de la Vida 30 0 16 14 53,3
Ciències Mèdiques i de la Salut 83 5 54 24 69,2
Enginyeria i Arquitectura 57 3 41 13 75,9
TOTAL 294 16 185 93 66,5

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 14 0 10 4 71,4
Ciències Socials 36 5 12 19 38,7
Ciències 16 0 15 1 93,8
Ciències de la Vida 11 0 9 2 81,8
Ciències Mèdiques i de la Salut 27 1 20 6 76,9 
Enginyeria i Arquitectura 23 1 18 4 81,8
TOTAL 127 7 84 36 70,0

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de de 13 d'octubre de 2016, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE 13 d'octubre de 2016, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.