Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.4.2012

Actualització de les taxes corresponents a l'avaluació del professorat

En virtut de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, s'han modificat les taxes que aplica AQU Catalunya en l'emissió dels informes, les acreditacions i les avaluacions del professorat universitari.

Igualment, a partir de 2012 s'aplicaran taxes en l'emissió dels duplicats d'aquests documents.

Més informació