Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.12.2019

El perfil del professorat lector

A partir de l’anàlisi dels currículums de les persones que van obtenir l’informe favorable de professorat lector en el període 2013-2017, AQU Catalunya ha elaborat l’informe Perfils del professorat lector 2013-2017.

En total, dels 2.438 expedients del període 2013-2017, s’han analitzat 1.675 currículums favorables, pels sis àmbits de coneixement diferents (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeria i Arquitectura), amb l’objectiu d’oferir una visió orientativa dels mèrits necessaris per superar l’avaluació.

En l’Informe, per a cada àmbit s’estableix el perfil quantitatiu dels mèrits, principalment en publicacions (articles indexats, capítols del llibre, presentacions escrites i orals a congressos, i publicacions per quartils), projectes de recerca (competitius en els quals s’ha estat IP o en els quals s’ha participat) i estades de recerca (estades en nombre i durada tant predoctorals com postdoctorals) que tenen de mitjana les persones que assoleixen l’informe de professorat lector.

En l’Informe també s’explica l’evolució del nombre d’avaluacions del professorat lector, així com l’evolució de la proporció d’avaluacions favorables respecte els currículums analitzats.

Gràfic 1. Evolució del percentatge de sol·licituds d'informe de professorat lector favorables (2006-2017)

191204_GraficPerfilsProfLector

PDF Informe Perfils del professorat lector 2013-2017