Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

24.5.2011

L'estudi AHELO defineix els perfils de formació dels graduats d'Economia i Enginyeria

L'estudi Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), que compta amb el vistiplau dels ministres d'Educació dels països membres de l'OCDE, té com a objectiu analitzar la viabilitat de l'avaluació externa dels resultats d'aprenentatge, és a dir, les competències generals i específiques, que han d'adquirir els estudiants universitaris. L'estudi s'ha centrat en les disciplines d'Economia i Enginyeria.

Al Newsletter de maig d'AHELO es publiquen els documents en els quals s'estableixen els perfils de formació per als graduats d'Economia i Enginyeria. Els perfils s'han definit tenint en compte la metodologia del projecte Tuning, on experts internacionals han consensuat els resultats d'aprenentatge esperats a nivell de graduat per a les dues disciplines seleccionades.

En aquests documents s'identifiquen un conjunt de resultats d'aprenentatge d'abast transnacional per als graduats d'Economia i Enginyeria i es presenta una visió de l'estat de l'ensenyament d'ambdues disciplines.

Els resultats han d'esdevenir instruments de referència en les respectives disciplines i han de constituir la base de les eines d'avaluació de les facultats corresponents. És el primer pas de cara a la construcció d'un informe PISA per a l'educació superior.

Enllaç extern Perfil de formació Economia 

Enllaç extern Perfil de formació Enginyeria