Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.1.2018

AQU Catalunya publica la Planificació d'activitats 2018

Aprovada pel Consell de Govern d'AQU Catalunya, la Planificació d'activitats 2018 contempla les principals activitats que l'Agència preveu realitzar al llarg de l'any. Per eixos estratègics, les novetats que s'introdueixen el 2018 són les següents:

  • Qualitat institucional: s'iniciarà el procés d'acreditació als programes de doctorat de les universitats catalanes; s'avançarà en la preparació d'informes automàtics d'indicadors per als processos d'acreditació i seguiment de les titulacions; i es preveu aprovar la Guia per a l'avaluació institucional i el procediment de gestió.
  • Qualitat del professorat: s'implantarà el sistema de notificació electrònica e-Notum per a la notificació de les resolucions d'expedients d'avaluació de professorat; i els trams de recerca s'avaluaran per primera vegada de manera disgregada (aportació per aportació).
  • Generació i transferència de coneixement: es durà a terme: el treball de camp de la segona edició de l'enquesta d'inserció laboral als ocupadors; per primer cop, la direcció tècnica de l'enquesta VIA Universitària; i es planificarà l'enquesta d'inserció laboral als titulats universitaris per al 2020. En el cas dels estudis es prioritzarà l'elaboració del perfil del professorat que supera les avaluacions a les categories de lector, agregat i catedràtic; la presentació d'una proposta de Marc de Qualificacions Català i un Marc per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos d'avaluació de l'Agència.
  • Internacionalització: es definirà una proposta d'estratègia per a la internacionalització d'AQU Catalunya en un sentit global.
  • Direcció estratègica: la definició del nou web d'AQU Catalunya i l'elaboració del Pla estratègic 2019-2022.
  • Organització interna: s'adaptaran els procediments i les polítiques de seguretat de l'Agència relacionats amb protecció de dades al que disposa el nou Reglament general de protecció de dades; i en relació amb els procediments interns de l'Agència, s'adaptaran a la implantació de les diferents eines de l'administració electrònica; i s'elaborarà un nou procediment per a la gestió de l'arxiu digital.