Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.4.2009

AQU Catalunya publica les primeres guies d'avaluació de la formació dels estudiants d'acord amb Bolonya

Elaborades per professorat de les universitats catalanes i coordinades per AQU Catalunya, les guies posen a disposició dels docents uns recursos de referències i d'exemplificacions que els permetin poder dissenyar, en coherència amb el perfil de formació d'una titulació i els objectius de les matèries, les estratègies d'avaluació dels aprenentatges dels estudiants.

En el nou paradigma educatiu establert per Bolonya, l'estudiant passa a ser l'eix sobre el qual es dissenyen l'ensenyament i l'aprenentatge i se li amplien les possibilitats d'adquirir coneixement. Les classes magistrals queden superades i l'avaluació dels objectius formatius de l'estudiant adquireix més rellevància. Així, la universitat, a més de formadora, és certificadora de les competències de l'estudiant.

En aquest sentit, les guies que publica AQU Catalunya són dels primers documents en el context europeu que proporcionen un marc de referència que permet triar i dissenyar proves avaluatives coherents amb els resultats d'aprenentatge pretesos, i una major transparència sobre els mètodes i criteris de valoració.

A partir d'avui es poden consultar al web d'AQU Catalunya les guies següents:

 • Guia per a l'avaluació de competències en Educació Social
 • Guia per a l'avaluació de competències en el treball de final de grau en l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
 • Guia per a l'avaluació de competències en el pràcticum de Mestre/a
 • Guia per a l'avaluació de competències en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Guia per a l'avaluació de competències als laboratoris en l'àmbit de Ciències i Tecnologia
 • Guia per a l'avaluació de competències en Medicina
 • Guia per a l'avaluació de competències als treballs de fi d'estudis a les Enginyeries

Els documents que continuen en procés d'edició i es preveu que es publiquin al llarg del mes de maig són els següents:

 • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Humanitats 
 • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea de Ciències Socials
 • Guia per a l'avaluació de la competència científica a Ciències, Matemàtiques i Tecnologia 
 • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura