Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

24.7.2017

AQU Catalunya publica l'informe sobre la situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya

AQU Catalunya, en el marc del conveni específic signat amb el Departament d'Ensenyament, porta a terme l'avaluació dels estudis superiors de disseny equivalents a grau en paral·lel a l'avaluació dels estudis universitaris de grau del mateix àmbit.

El fet d'haver realitzat l'avaluació d'ambdues tipologies d'estudis en paral·lel (grau i títol superior en disseny) ha permès a l'Agència detectar aspectes susceptibles de millora en ambdós sistemes.

AQU Catalunya presenta ara l'Informe de la situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya en el marc regulador dels ensenyaments artístics superiors de l'Espai Europeu d'Educació Superior, on s'analitzen amb més detall les problemàtiques detectades i apunten diverses recomanacions orientades als òrgans competents, relacionades amb l'estructurar de l'oferta formativa i el territori, el marc acadèmic, el perfil, la gestió i la formació del professorat, i el màster.