Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.6.2015

AQU Catalunya participa al workshop de CEENQA Impact of Quality Assurance and Accreditation

Organitzat per la xarxa d'agències de l'Europa central i de l'est, CEENQA, el workshop Impact of Quality Assurance and Accreditation ha tingut lloc a Ljubljana, Eslovènia, els dies 22 i 23 de maig.

S'hi han presentat els primers resultats del grup de treball d'ENQA, coordinat per AQU Catalunya, sobre l'impacte de l'assegurament de la qualitat. Diversos missatges s'han posat de manifest, en primer lloc el reconeixement de la dificultat de mesurar quantitativament l'impacte dels processos d'avaluació. El grup de treball ha subratllat la necessitat d'obrir una reflexió sobre la pròpia missió de les agències, que es formuli tenint en compte possibles impactes mesurables.

Un segon aspecte destacat fa referència a la necessitat de repensar els processos d'avaluació de manera que s'optimitzin l'esforç i els resultats obtinguts. Finalment s'ha abordat la qüestió de les múltiples àrees d'impacte i dels agents implicats. La presència d'externalitats en els processos d'assegurament de la qualitat complica la mesura de l'impacte, per això es recomana iniciar els treballs per identificar la satisfacció dels agents directament implicats en els processos.